Nijtronics is gecertificeerd voor het keuren van elektrische installaties volgens de Nederlandse norm NEN1010.

Dagelijks is er nog uitval van productie,brand of is er lichamelijk letsel als gevolg van onveilige elektrische installaties. Het is noodzakelijk dat de elektrische installaties regelmatig gekeurd worden van zowel de oude als nieuwe installaties. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN3140  waarin de verplichting voor de veiligheid van de installatie wordt geregeld en omschrijft verantwoordelijkheden en controles. Er moet immers  periodiek door een installatieverantwoordelijke worden gecontroleerd.

Ook is dat veel verzekeraarinstantie in hun polisvoorwaarden vastleggen dat de verzekernemer moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dus ook aan de eisen zoals gesteld in de Arbo-wet  Het niet voldoen aan deze verplichting kan aansprakelijkheid problemen veroorzaken.

Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om voor de noodzakelijke veiligheid te zorgen. Veiligheid gaat voor alles. Wij zullen zorgen voor een inspectierapport dat u op dat moment ter hand kan stellen aan de controlerende instantie.

De inspectie kan bestaan uit de volgende punten:

      Visuele inspectie installaties en verdeelkasten.

      Controle van tekeningen

      Controleren van de aarding

      Testen van aardlekschakelaars

      Isolatieweerstand

      Weerstand van de beschermingsleiding

      Thermische invloeden

Kortom,bij het voldoen aan de NEN3140 betreffende een keuring aan de elektrische installaties  wordt men geacht te voldoen aan de Arbo-wet ten aanzien van elektrische veiligheid.
Strikt genomen zijn genoemde normen niet wettelijk  verplicht maar wordt men er wel op beoordeeld.

Wij maken graag een afspraak met u om te adviseren, controleren en te inspecteren volgens de NEN3140 en een vrijblijvende offerte.

 

Bel of mail ons voor een afspraak 06-12037468.  

 www.nijtronics.nl                                                            

Weidehek14-4824AS-Breda | info@nijtronics.nl